Werkgroep Gezinsliturgie

De werkgroep gezinsliturgie stelt iedere maand een mooie gezinsviering samen. De ene keer is dit een Eucharistieviering, de andere keer een woord en communieviering. Als de pastoor voor gaat in de dienst wordt hij ook uitgenodigd om bij de voorbereiding aanwezig te zijn. Wij zijn een enthousiast groepje van zes personen. Wij zouden het erg leuk vinden als er mensen zijn die onze werkgroep willen komen versterken. We vergaderen ongeveer 1x per maand. Uitgezonderd de viering van de eerste Heilige Communie en zomervakantie. Lijkt het u wat? Neem dan contact op met: Angela Meijerink 06-13051116.