Vieringenrooster

Eventuele wijzigingen op het vieringenrooster van mei worden hier vermeld.

De Rooms-Katholieke Kerk introduceert een nieuwe website: Vier.nu. Op deze site worden christelijke hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht en bezoekers worden van harte uitgenodigd de feesten mee te vieren in de eigen parochie.