Afscheid van Marie Bernadette

Op 25 mei hebben we afscheid moeten nemen van Marie Bernadette v.d. Wal.

Marie Bernadette heeft veel betekend voor de parochie. Onnoemelijk veel taken en werkzaamheden heeft zij verricht. Zij vond het belangrijk dat iedereen, van jong tot oud, zich thuis zou voelen in de kerk en parochie. Dat de taal van de kerk begrijpelijk was voor iedereen.

Ze heeft jaren het kinderkoor ‘de Clementientjes’ gedirigeerd en begeleid op piano. Met veel enthousiasme kwamen de kinderen op donderdagmiddag na school naar de kerk voor de repetitie. Even wat drinken en een koekje en dan lekker samen zingen. Hieruit ontstonden de gezinsvieringen, waar de taal van de kinderen werd gesproken en gezongen. Wat voor de volwassenen vaak ook heel verhelderend was.

Als contrast jong-oud is Marie Bernadette jaren later het gemengde koor Cantate Domino gaan dirigeren.
Ook bij het begin van Spirit is Marie Bernadette betrokken geweest. Het idee van een éénmalig Jongerenkoor ontstond in de locatieraad. Dit ter gelegenheid van de Vormselviering.
Marie Bernadette wilde voor die ene keer het Jongerenkoor begeleiden. Er was zoveel enthousiasme dat dit wel de start is geweest van Spirit.

Marie Bernadette is ook betrokken geweest bij de buitenschoolse Catechese. Niet alle kinderen van de parochie gingen naar de katholieke Clemensschool en zo kwamen ze, nadat ze de 1ste H. Communie hadden gedaan, op woensdagmiddag bij elkaar om te luisteren naar en actief bezig te zijn met bijbelverhalen.

Wat Marie Bernadette belangrijk vond was samenwerking. Samenwerking tussen de parochies, samenwerking tussen de verschillende kerken in Steenwijk. Ze heeft dit altijd gestimuleerd. Tussen de vijf parochies ontstond er een samenwerking op het gebied van Liturgie, Catechese en Diaconie in de vorm van een platform, waaruit mooie activiteiten en bijeenkomsten zijn georganiseerd. De samenwerking tussen de verschillende kerken in Steenwijk uitte zich door gezamenlijk oecumenische vieringen te organiseren. Marie Bernadette is jaren lid geweest van de werkgroep Liturgie van de Raad van Kerken.

Als rode draad door alles heen heeft Marie Bernadette altijd de verantwoordelijkheid genomen als bestuurder. Eerst van de Parochieraad en na de fusie in het Parochiebestuur van de Christoffelparochie.

Daarnaast vond ze het fijn om administratieve werkzaamheden te doen, die ze vanuit huis en op haar eigen tijd kon doen. Zoals de redactie van het parochieblad, het maken van liedbladen en liturgieboekjes.

Bij alles wat ze deed motiveerde en enthousiasmeerde ze anderen om mee te doen.
Marie Bernadette, wij zijn je heel dankbaar voor alles wat je voor de parochie en parochianen hebt betekend. Je wordt heel erg gemist door Henk, de kinderen en kleinkinderen en door ons parochianen.

Geef een reactie