Team

Pastoor A.J. ( Ton ) Huitink
06-20570669
pastoorhuitink @gmail.com

Diaken
A.P. ( Andre ) van Boven
a.vanboven@pastoraalteam.com

06-57541173


Em. Pastoor
Th. L.M.M. ( Theo ) van der Sman
Priester-assistent

Pastor
J. ( Jaap ) Scholten
06-31179354
j.scholten@pastoraalteam.com

Informatie

Afspraken over doop, huwelijk, uitvaart of opname in het ziekenhuis, opgave van langdurige ziekte thuis, enz. kunt u bespreken met de coördinator van de locatie.