Synode

Verslagen/artikelen

Bemoedigende opmaat synodebijeenkomst oktober 2024

De synode is als een boom die is geplant

Eindverslag Synode

Aartsbisdom publiceert diocesaan synodeverslag


Bijeenkomst 22 februari en 15 maart 2023

Dinsdagavond 22 februari waren alle parochianen uitgenodigd om gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus om deel te nemen aan de Synode 2023. In onze drie parochies werd twee keer een avond georganiseerd voor alle parochianen.

Deze avonden stond in het teken van vier Thema’s die de paus heeft voorgesteld om te bespreken. De avonden werden in de kerk begonnen met het gezamenlijk bidden van het Gebed om de Heilige Geest. Daarna was er een korte inleiding, gevolgd door de Thema’s van die avond. Aansluitend werden de deelnemers verdeeld in groepen om in een sfeer van aandachtig te luisteren naar wat ieder wilde zeggen over de Thema’s.

In de Pastorale Brief stond meer informatie.

De tweede avond was op 15 maart eveneens in de Andreaskerk.

Het pastoraal team


Christoffel Parochie  – Pastoor Ton Huitink

Bisschoppensynode 2023: “Voor een synodale kerk”

Op 9 en 10 oktober jongstleden heeft paus Franciscus in Rome de voorbereiding van de bisschoppensynode geopend. Deze synode staat in het teken van het thema: ‘Voor een synodale kerk’. In Apeldoorn heeft onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, tijdens een pontificale Eucharistieviering in Apeldoorn de voorbereidingsfase van deze bisschoppensynode geopend. In zijn verkondiging ging onze aartsbisschop in op de betekenis van het ‘synode’. In het Nederlands kunnen we het vertalen als: ‘de weg samen gaan’. Dit synodale proces wordt over heel de wereld besproken. Alle landen, alle bisdommen en gemeenschappen worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het is geen zaak van ‘de meeste stemmen gelden’, we blijven de kerk die we zijn, maar worden van harte uitgenodigd om, met hulp van de Heilige Geest, naar elkaar te luisteren en te verstaan wat de Geest ons als kerk anno het derde millennium zegt. Paus Franciscus heeft alle bisschoppen van de kerk aangespoord om voorafgaand aan de bisschoppensynode die in 2023 zal worden gehouden, eerst hun oor te luisteren leggen. Ook onze aartsbisschop heeft deze aansporing opgepakt en binnenkort zal er een document verschijnen hoe de parochies in het synodale proces betrokken gaan worden. Paus Franciscus heeft erop aangedrongen dat alle bijeenkomsten beginnen met het gebed ‘Ad sum’ (voor U staan wij). Dat is het gebed tot de Heilige Geest. (zie bijlage). Pater Jos Moons S.J. heeft in heel eenvoudige en duidelijke wijze het synodale proces verwoord die we ook aan u presenteren. De gebedskaarten met het gebed tot de Heilige Geest is ook voor alle gemeenschappen beschikbaar en ik wil u van harte uitnodigen om dit gebed met grote regelmaat te bidden. Dat de voorbereiding op en de synode zelf vruchtbaar mag zijn.