Synode

Uitnodiging alle parochianen: 22 februari en/of 22 maart

Dinsdagavond 22 februari zijn alle parochianen uitgenodigd om gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus om deel te nemen aan de Synode 2023. In onze drie parochies zal twee keer een avond worden georganiseerd voor alle parochianen.

Deze avonden staan in het teken van vier Thema’s die de paus heeft voorgesteld om te bespreken. De avonden worden in de kerk begonnen met het gezamenlijk bidden van het Gebed om de Heilige Geest. Daarna zal een korte inleiding volgen op de Thema’s van die avond. Aansluitend worden de deelnemers verdeeld in groepen om in een sfeer van aandachtig luisteren wat ieder wil zeggen over de Thema’s.

In de Pastorale Brief vindt u meer informatie. We nodigen iedereen van harte uit om aan deze Synodale weg deel te nemen. Mocht u een keer niet kunnen, kom dan de volgende keer of sluit u aan bij een avond in een van de andere parochies. Dinsdag 22 februari, wordt in de Christoffel parochie de eerste avond georganiseerd om 20.00u in de Andreas kerk te Steenwijkerwold. 

We hopen dat vele parochianen gehoor geven aan de uitnodiging van onze paus om aan te sluiten bij de Synodale weg.

De tweede avond is op 15 maart eveneens in de Andreaskerk.

Het pastoraal team


Christoffel Parochie  – Pastoor Ton Huitink

Bisschoppensynode 2023: “Voor een synodale kerk”

Op 9 en 10 oktober jongstleden heeft paus Franciscus in Rome de voorbereiding van de bisschoppensynode geopend. Deze synode staat in het teken van het thema: ‘Voor een synodale kerk’. In Apeldoorn heeft onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, tijdens een pontificale Eucharistieviering in Apeldoorn de voorbereidingsfase van deze bisschoppensynode geopend. In zijn verkondiging ging onze aartsbisschop in op de betekenis van het ‘synode’. In het Nederlands kunnen we het vertalen als: ‘de weg samen gaan’. Dit synodale proces wordt over heel de wereld besproken. Alle landen, alle bisdommen en gemeenschappen worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het is geen zaak van ‘de meeste stemmen gelden’, we blijven de kerk die we zijn, maar worden van harte uitgenodigd om, met hulp van de Heilige Geest, naar elkaar te luisteren en te verstaan wat de Geest ons als kerk anno het derde millennium zegt. Paus Franciscus heeft alle bisschoppen van de kerk aangespoord om voorafgaand aan de bisschoppensynode die in 2023 zal worden gehouden, eerst hun oor te luisteren leggen. Ook onze aartsbisschop heeft deze aansporing opgepakt en binnenkort zal er een document verschijnen hoe de parochies in het synodale proces betrokken gaan worden. Paus Franciscus heeft erop aangedrongen dat alle bijeenkomsten beginnen met het gebed ‘Ad sum’ (voor U staan wij). Dat is het gebed tot de Heilige Geest. (zie bijlage). Pater Jos Moons S.J. heeft in heel eenvoudige en duidelijke wijze het synodale proces verwoord die we ook aan u presenteren. De gebedskaarten met het gebed tot de Heilige Geest is ook voor alle gemeenschappen beschikbaar en ik wil u van harte uitnodigen om dit gebed met grote regelmaat te bidden. Dat de voorbereiding op en de synode zelf vruchtbaar mag zijn.