Nieuw Beleid Parochie

Op deze pagina staat informatie rondom het nieuwe beleid van het Bisdom en van onze parochie. Hieronder staat het nieuwe beleidsplan van onze parochie. Dit beleidsplan is opgesteld door het pastoraal team en de besturen van de Thomas a Kempisparochie, H. Norbertusparochie en de H. Christoffelparochie.

Beleidsplan

2023-02-14 Brief van Aartsbisschop Eijk