MOV Steenwijkerwold

MOV is de afkorting van Missie, Ontwikkeling en Vrede.

De M van Missie staat voor het werk wat vroeger veelal religieuzen en missionarissen deden in Derde Wereld landen. Deze mensen verdienen de steun van het MOV.
De O van Ontwikkeling staat voor ontwikkelen van gemeenschappen, ver weg en bewustwording eigen gemeenschap om aan ontwikkeling te werken.
De V staat voor Vrede. Een taak voor iedere gelovige om naar het voorbeeld van Jezus Christus aan vrede te werken. Vrede dichtbij in eigen omgeving, familie en geloofsgemeenschap, zo mogelijk ook aan vrede in grotere verbanden in de samenleving.

De MOV groep van de St. Andreaslocatie ziet het als haar taak zoveel mogelijk aan deze kerntaken te werken. Jaarlijks wordt een goed doel gekozen. Opvangproject voor zwerfjongeren in Kameroen, een kindertehuis in Burundi en het steunen van het project ‘Verband voor Afrika’, ‘Stichting Wij Helpen’ en ‘Stichting Hulp aan Sri Lanka’ (HAS) behoren hiertoe. Bron van inkomsten zijn diverse acties, waarvan de opbrengst ten bate van het vastgestelde doel is. Elke jaar is er in voor- en najaar een klaverjasavond, waarvoor veel belangstelling is. In de zomer wordt een gezinsfietstocht met verrassingen georganiseerd, van ong. 25 km. lengte. Op de derde in september wordt de ‘Septembermarkt’ georganiseerd, zeer professioneel opgezet. Bij deze (overdekte) markt bieden lokale en regionale ondernemers en particulieren hun waar aan, waarvan een deel van de opbrengst voor het goede doel is. Tevens is er een Rad van Fortuin waar mooie prijzen zijn te winnen. Met het gezamenlijke MOV van de Christoffelparochie wordt jaarlijks een goed doel voor de Vastenactie gekozen. Bij voldoende opbrengst door alle parochianen verdubbelt de landelijke
Vastenactie de opbrengst.

Men kan de MOV Steenwijkerwold ook volgen op Facebook. Daar heeft de MOV Steenwijkerwold haar eigen pagina waar alle evenementen staan. Voor de ‘Septembermarkt’ is er een speciale Facebook pagina.

Op dit moment bestaat de MOV-groep uit:
Saskia Gras en Sarissa Sloot.