Locatieraad Vollenhove

VOORZITTERFemedith Kersjes
SECRETARISJan Klappe0527-291922 of 06-22092207
PENNINGMEESTERWim Schrijver0527-243423
LITURGIE
CATECHESE
DIACONIE
GEMEENSCHAPSOPBOUW
MATERIELE ZAKEN