Kinderkoor de Willibrord Zangertjes

Het “Kinderkoor de Willibrordzangertjes” is een koor wat sinds de jaren 70 bestaat en is opgericht vanuit de Sint Bernardusschool. Sinds 2007 heeft Angela Meijerink de leiding overgenomen samen met Peter Talsma als organist. Het koor heeft ongeveer 15 leden; kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Wij zingen iedere dinsdag van 18.45 tot 19.30 uur gezellig in de pastorie van de Willibrord kerk.

1 keer per maand zingen we tijdens een gezinsviering maar we worden ook wel gevraagd voor doopdiensten of andere optredens in het dorp of in andere kerken (Eerste Heilige Communie, oecumenische viering). Ook met feestdagen zoals Kerstmis, Goede vrijdag en Pasen zingen we met veel plezier. Ons hoogtepunt was in 2012, toen is er in onze kerk een opname gemaakt door RTV Oost, kerstnachtviering in streektaal, hier hebben liedjes gezongen in het dialect.

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom om met ons mee te zingen. Contactpersoon: Angela Meijerink 06-13051116