Jongerenpastoraat

OKaj is in 1983 door de toenmalige werkgroep vormsel gestart met jongerenpastoraat. De werkgroep werkt onder de naam OKaj (spreek uit oké). Dit staat voor Oldemarkter Katholieke Jongeren, maar ook niet-katholieke jongeren zijn van harte welkom. We organiseren 5 á 6 keer per jaar een bijeenkomst voor jongeren van 11-16 jaar, veelal op vrijdagavond van 19.30 uur tot ± 22.00 uur in de pastorie. Voor elke avond hebben we een thema en gaan hiermee meestal actief aan de slag. OKay wil de tieners prikkelen om het christelijk geloof te gaan ontdekken op een manier die aansluit bij hun leefwereld. Ook doen we mee aan landelijke georganiseerde activiteiten zoals Diacon-Action en Sirkelslag. Sinds 2012 organiseren we Sirkelslag met de Hervormde en Gereformeerde kerk in Oldemarkt.

De werkgroep: Mirjam Luiken, Gerard Hof, Miranda Damhuis en Gerard ten Have