IDB brieven

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september 2021. Het IDB sluit zich aan bij deze aanpassing in het coronabeleid. In onderstaande brief beschrijven wij in het kort de concrete betekenis hiervan voor de situatie in onze geloofsgemeenschappen

2021-11-10 Brief stand van zaken Corona maatregelen
2021-09-22 Brief stand van zaken Corona maatregelen