Historie Sint Andreaskerk

De parochie Steenwijkerwold valt tot de 14e eeuw onder Friesland. Nadat de Weststellingwervers in het begin van de 14e eeuw het gevecht tegen de bisschop van Utrecht verliezen, valt de parochie sinds 1313 onder het gezag van het bisdom Utrecht.

In de zestiende eeuw vindt de kerkhervorming plaats, voor de katholieken is het dan moeilijk om diensten bij te wonen. Men vindt onderdak in slot Croeve. Delen van de slotgracht zijn achter de kerk nog zichtbaar. Na het uitsterven van de familie Croeve, is in 1830 op de plaats van de hoeve een kerkje gebouwd.

De huidige kerk wordt in de jaren 1912/1913 gebouwd door de Gebr. Spoor uit Almelo onder leiding van de architect Wolter te Riele als vervanging van de in 1830 gebouwde kerk. De R.-K. H. Andreaskerk is een driebeukige basilicale kerk met een overhoeks geplaatste dakruiter. De lage dwarsschepen gaan aan de oostzijde over in lage dwarsbeuken. Het is een ontwerp met neogotische details. Het bisdom vindt de bouw van een toren niet nodig, want de bouw van de kerk is al duur genoeg.

De kerk van de H. Andreas is gebouwd op verzoek van de toenmalige pastoor C.G. Muiteman. Pastoor Muiteman legt de eerste steen op 4 september 1912. Op 28 april 1913 wordt de kerk door de aartsbisschop geconsacreerd.

Ten westen ligt de omstreeks 1870 gestichte R.K. begraafplaats met losse klokkenstoel. Aan de voet van het door T. Groenestege en A.B. Spitzen in 1880 geschonken kruisbeeld ligt een aantal pastoorsgraven, met daarachter een baarhuisje uit 1904. Verder zijn er diverse fraaie graven van de families Groenestege en Spitzen.

Anno 2015 fungeert deze kerk als Eucharistisch Centrum van de parochie van de H. Christoffel, waartoe de Andreaslocatie behoort.