Heilig Vormsel

De kinderen van groep 7 en 8 op de St. Bernardusschool bereiden zich samen met de leerkracht van de school en de ouders voor op het H. Vormsel. Daarbij doen alle klasgenoten mee aan het project, ook de kinderen die niet gevormd gaan worden. De Locatieraad nodigt samen met de pastoor de ouders uit voor drie ouderavonden, twee vóór en één na het H. Vormsel. Op de eerste avond wordt het sacrament van het H. Vormsel belicht en wordt uitleg gegeven over het project. Op de tweede avond worden werkgroepjes gevormd voor het regelen van de voorbereiding, waaronder ook vele praktische zaken. Op de derde avond volgt een evaluatie met daaraan gekoppeld ook een thema. Voor de voorbereiding op het H. Vormsel is dit jaar gebruik gemaakt van het project ‘In Vuur en Vlam’,ontwikkeld door het Bisdom Rotterdam. Het project bestaat uit zes stappen vóór het vormsel en twee stappen na het vormsel.

  1. De Helper: de kinderen lerende Heilige Geest kennen als een Helper, die altijd bij ons is. Ook krijgen de kinderen een overzicht van de zeven sacramenten van de katholieke kerk: Het Doopsel, De Eucharistie, Het Vormsel, De Boete en Verzoening (biecht), Het Huwelijk, De Ziekenzalving en De Wijding (priesterschap).
  2. Contact: vanuit een cultuur van mobieltjes, SMS en MSN wordt de kinderen de vraag gesteld wat bidden is; hoe leg je contact met God. In dit onderdeel maken de kinderen ook een‘e-mailberichtje’ aan God.
  3. Missie :Jezus heeft een missie en wij ook..! De kinderen worden zich bewust van de dromen die ze hebben en proberen hun eigen missie te ontdekken.
  4. Vuur: de kinderen leren hoe de Heilige Geest als inspirerende kracht, mensen ‘in vuur en vlam’ kan zetten. Ze gaan op zoek naar dit vuur van de Heilige Geest.
  5. Ik Geloof: wat betekent dit,als je dit zegt. De kinderen gaan op zoek naar kenmerken waaraan een gelovige manier van leven is te herkennen. In dit onderdeel komen ook de belangrijke momenten uit de vormselviering aan bod.
  6. Uitdragen: de kinderen gaan nadenken hoe zij hun geloof willen uitdragen. Ook de zeven werken van barmhartigheid komen in dit onderdeel aan de orde. De vormelingen nemen ook deel aan de vormelingendag van het vicariaat en maken nader kennis met de parochie en de parochie natuurlijk met hen. Zo maakt een presentatieviering, een rondleiding door de kerk, een bezoek aan de Mariakapel op het kerkhof en een kennismaking met een werkgroep of koor onderdeel uit van de voorbereiding.
  7. Vormelingendag met workshops: de bijeenkomsten na het H. Vormsel sluiten aan op het jongerenpastoraat. Dit jaar is de eerste bijeenkomst gehouden in het derde weekend van november, het weekend dat landelijk in het teken staat van Diacon Action (Diaconie en Actie). Met de kinderen zijn lakens gescheurd en gerold dat als verband naar Afrika gaat. Zo helpen de kinderen dicht bij de MOV-groepen ver weg de mensen in Afrika.

Voor meer foto’s zie het fotoalbum.
Contactpersonen: Dhr. Gerard ten Have