Heilig Doopsel

De geboorte: Een wonder
Veel mensen ervaren de geboorte van een kind als een ‘wonder’. Je staat erbij en kijkt er naar, maar echt begrijpen of bevatten kun je het niet. Dopen geeft ouders de ruimte om stil te staan bij dat bijzondere moment. Het geeft de ruimte om na te denken over de ‘grote vragen’ van het leven. Ruimte om je gevoelens te uiten, je gedachten te verwoorden en het nieuwe leven te vieren. Het doopsel is één van de sacramenten. Sacrament betekent: heiligmakend, heel makend.

Met de doop wordt een kind opgenomen in de gemeenschap van mensen die geloven dat Jezus van Nazareth zo’n ‘heel’ mens was.

De doopvoorbereiding 

Wanneer ouders hun kindje willen laten dopen, kunnen zij zich aanmelden bij onze coördinator mw. Tilly Kok. Voorafgaand aan de doop praten de ouders twee avonden met elkaar onder begeleiding van de werkgroep Doopvoorbereiding. Ook de pastoor is op één van de avonden aanwezig. De gesprekken geven ouders de ruimte om na te denken over het wonder van de geboorte, om gedachten te verwoorden en gevoelens te uiten. Daarbij staan we op de eerste avond stil. Maar dopen is ook een sacrament waar symbolen bij horen. Water, olie/zalf, licht en het doopkleed. Wat betekenen die symbolen eigenlijk? Ook daar staan we tijdens de doopvoorbereiding stil. Verderis er de tweede avond ruimte om gezamenlijk de viering voor te bereiden en er een eigen invulling aan te geven.

De werkgroep doopvoorbereiding bestaat uit Tecla Poortland en Maria Scholten Zij vinden de gesprekken bij de voorbereiding van de doop met ouders elke keer weer bijzonder. “Je weet nooit van tevoren welke kant het op gaat. Ouders hebben zoveel te vertellen, ieder heeft zijn eigen verhaal. Wij zien ons zelf dan ook niet als gespreksleiders, maar als gespreksbegeleiders. Al pratende komen er vaak prachtige dingen naar voren, die ons ook elke keer weer inspireren. Eén van ons probeert ook altijd bij de doopviering te zijn, de kroon op het ‘werk’. En dat is zeker geen opgave. Het zijn altijd heel bijzondere vieringen en het blijft mooi om te zien hoe trots ouders zijn op hun eigen, kleine wonder’..


Contactpersoon: Tecla Poortland en Maria Scholten, 06-11711374, locatie.oldemarkt@gmail.com