H. Andreas Steenwijkerwold

Adres: Gelderingen 79, 8341 PV Steenwijkerwold
Voorzitter: Marianne vd Linden, 06-52033053
Gegevens: Locatieraad, Contacten, Coordinatie, Begrafeniscoordinator

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is kerksteenwijkerwold.jpg


Koffiedrinken na de viering op zondag 3 juli om 11.00 uur

Zondag 3 juli is er om 11.00 uur een Eucharistieviering met voorganger Pastoor Huitink en met het Ceciliakoor. Na deze viering is er ook gelegenheid tot koffiedrinken.


Druk bezochte Palmpasenviering!

Ruim 30 kinderen waren met hun ouders naar de kerk gekomen om de intocht van Jezus in Jeruzalem te herdenken. Tijdens de gezinsviering was er uitleg over de Palmpaasstok door Ellen Bon. Gieneke Brand hielp de kinderen bij het versieren van het grote kruis (zie foto 5). Alle kinderen konden daarna naar het parochiehuis om een palmpasenstok te maken (foto 2 en 3). Aan het eind van de viering was er een optocht door de kerk (foto 1) en werden er door de kinderen palmtakjes uitgedeeld. Daarna gingen ze in optocht naar ‘De Herbergier’. De bewoners genoten zichtbaar en kregen van de kinderen een fruitbakje! Er zaten ook mooie kaarten in; gemaakt door de leerlingen van de Don Boscoschool. Ook werden er fruitbakjes uitgedeeld aan parochianen die ernstig ziek, verdrietig of eenzaam zijn. Zo weten deze mensen dat niet vergeten worden, en dat ze erbij horen.

Ontzettend mooi dat we met elkaar zo’n fijne viering hebben gehad. Dit krijgt zeker een vervolg!

Werkgroep Palmpasen


Blijf op de hoogte via e-mail

Wil je via e-mail op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom het doorgaan van vieringen? Geef een e-mailadres door aan onze coördinator Herman Damhuis. Heb je geen e-mailadres? Dan kun je ook je telefoonnummer doorgeven aan Herman (0626396178). 


Historie

In Steenwijkerwold waren veel mensen na 1581 overgegaan tot de nieuwe leer, maar de familie Croeve, die op ’t slot woonde, was katholiek gebleven. Ook gaf de familie Croeve onderdak aan rondtrekkende priesters, die hier in het geheim kerkdiensten hielden in de z.g. schuilkerken. Toen in 1592 de Spanjaarden uit Steenwijk waren verjaagd, vluchtten veel katholieken uit Steenwijk naar Steenwijkerwold. Zo werd de hoeve van de familie Croeve een centrum voor het katholieke geloof op het Wold. In 1691 was de slothoeve al omgebouwd tot pastorie en kerkgebouw. In 1830 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen, die in 1913 vervangen werd door de huidige kerk. Het is een late neogotische kerk met dakruiter. Lees meer.