Heilige Communie

Het feest van de Eerste Heilige Communie is op een zondag in april of mei en is een gezinsviering met zang van het kinderkoor De Willibordzangers. In december worden de kinderen in groep 4 van de St. Bernardusschool hiervoor uitgenodigd. Voor kinderen die niet op de St. Bernardusschool volgt via het parochieblad een oproep. De Locatieraad nodigt samen met de pastoor de ouders uit voor drie ouderavonden, twee vóór en één na de Eerste Communie. Op deze avonden worden zowel geloofsinhoudelijke als praktische aspecten besproken. Zo wordt op de eerste avond het sacrament van de Eucharistie belicht en wordt uitleg gegeven over het project. Op de tweede avond worden werkgroepjes gevormd voor het maken van de liturgie voor de viering, maar ook de meer praktische zaken zoals bijvoorbeeld de kerkversiering. Op de derde avond volgt een evaluatie met daaraan gekoppeld ook een thema. De voorbereiding van de kinderen gebeurt op de St. Bernardusschool samen met de leerkracht van de school en de ouders. Op school doen alle klasgenoten mee aan het project, ook de kinderen die niet de Communie doen. De voorbereiding duurt ongeveer twee maanden en elke week krijgen de kinderen de projectmap mee naar huis voor een thuisopdracht. Voor de voorbereiding op de Eerste Communie wordt sinds enkele jaren gebruik gemaakt van het project ‘Samen met Jezus aan tafel’. Het project bestaat uit acht stappen.

  1. Dit ben ik
  2. Ik ken Jezus
  3. Ik en mijn vrienden
  4. Jezus en zijn vrienden
  5. Wat Jezus ons vertelde
  6. Jezus ’ zorg voor iedereen
  7. Het laatste avondmaal
  8. Vanaf vandaag doe ik mee In een uitlegviering wordt de kinderen vertelt wat er zoal gebeurt in een viering. De kinderen stellen zich in deze viering ook voor aan de parochie, waarvoor ze altijd iets bijzonders maken. Dit is een gezinsviering met zang van het kinderkoor. Deze viering wordt voorbereid door de werkgroep gezinsliturgie samen met enkele ouders van de communicantjes. Ook krijgen de kinderen een keer een rondleiding door de kerk. En de kinderen lopen twee aan twee een keer mee met de misdienaar. Bij deze ‘misdienaarstage’ maken de kinderen de Eucharistieviering van heel dichtbij mee.

Contactpersoon: Angela Meijerink en Tecla Poortland, 06-13051116