Corona maatregelen

Aanpak en maatregelen tegen het coronavirus

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg.

Graag aandacht voor de brieven met daarin onder andere een update over de maatregelen die getroffen moeten worden ivm de corona-uitbraak.

2020-10-03 aanvulling stand van zaken Corona maatregelen
2020-09-27 Brief stand van zaken Corona maatregelen
2020-05-08 Vooraankondiging versoepeling corona maatregelen

2020-03-19 Maatregelen naar aanleiding van Coronavirus
2020-03-19 Belangrijke mededeling in verband met het Coronavirus

2020-03-19 Brief locatieraden – Omzien naar elkaar

Zodra er nieuwe ontwikkelen zijn m.b.t. het coronavirus zullen we melden. Deze pagina zal regelmatig worden geupdated.