Ceciliakoor Steenwijkerwold

Het gemengde koor St. Cecilia van de locatie H. Andreas bestaat uit ongeveer 15 leden. Dirigent en organist is dhr. Denis Novac. Onder zijn enthousiaste en bekwame leiding repeteert het koor elke donderdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur in de kerk. Het koor verzorgt de liturgiegezangen tijdens zondagvieringen, kerkelijke feestdagen en rouw- en trouwdiensten. Er worden meerstemmige missen gezongen van diverse componisten, w.o. Gounod en Schubert. Eens per 2 jaar wordt een gezellig uitje georganiseerd door en voor de koorleden. Nieuwe koorleden zijn van harte welkom!


Contactpersoon: Agnes Vernooij, tel: 0561-441233 of 06-23962446, e-mail: cajatev@gmail.com