Categorie: Uncategorized

Organisatiestructuur Steenwijk

De locatie St. Clemens van de parochie H. Christoffel als onderdeel van de Rooms-katholieke Kerk. De Rooms-katholieke Kerk heeft haar hoofdzetel in Rome en wordt geleid door de Paus. Vanuit Rome worden de Kerkprovincies aangestuurd. De Nederlandse Kerkprovincie staat onder leiding van Aartsbisschop Eijk. De Aartsbisschop is eindverantwoordelijke voor de bisdommen in Nederland. In de …

Read More Organisatiestructuur Steenwijk

Internetcriminelen geven zich opnieuw uit voor pastorale beroepskrachten

In­ter­netcriminelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ontvanger aan te sporen geld over te maken. Na eerdere incidenten in de bis­dom­men Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een dergelijk incident gemeld. Het is goed om in de parochie aandacht te vragen voor dergelijke incidenten, zodat zowel …

Read More Internetcriminelen geven zich opnieuw uit voor pastorale beroepskrachten