Team

Pastoor J.F.M. (Hans) Boogers
Diaconie

 

h.boogers@pastoraalteam.com

Pw. E.E.W. (Evelien) Reeuwijk
Opbouw

 

 

e.reeuwijk@pastoraalteam.com

Em. Pastoor
Th.L.M.M. (Theo) van der Sman
priester-assistent

Pastor J. (Jaap) Scholten
Liturgie
Aandachtspastor van parochie H. Christoffel

 

j.scholten@pastoraalteam.com

Informatie

Afspraken over doop, huwelijk, uitvaart of opname in het ziekenhuis, opgave van langdurige ziekte thuis, enz. kunt u bespreken met de coördinator van de locatie.