H. Andreas Steenwijkerwold

Historie

De R.K. St.-Andreaskerk (Gelderingen 77) is een driebeukige basilicale kerk met een overhoeks geplaatste dakruiter. De lage dwarsschepen gaan aan de oostzijde over in lage dwarsbeuken. De kerk verrees in 1912-’13 op de plaats van een voorganger uit 1830. W. te Riele maakte het ontwerp met neogotische details. Ten westen ligt de omstreeks 1870 gestichte R.K. begraafplaats met losse klokkenstoel.

Aan de voet van het door T. Groenestege en A.B. Spitzen in 1880 geschonken kruisbeeld ligt een aantal pastoorsgraven, met daarachter een baarhuisje uit 1904. Verder zijn er diverse fraaie graven van de families Groenestege en Spitzen.