Welkom

Van harte welkom op de website van de parochie H. Christoffel te Steenwijkerland.

In het waterrijke gebied van de ‘Kop van Overijssel’ bevinden zich vijf geloofsgemeenschappen met ongeveer 3500 parochianen. Tot 1 januari 2010 waren dat vijf zelfstandige parochies. Zij hebben er voor gekozen samen op te gaan in één nieuwe parochie met vijf locaties. Als naam voor onze parochie is gekozen parochie H. Christoffel.

Een naam die erg goed past in het gebied en bij de mensen. Immers, de heilige Christoffel droeg het kind Jezus over het water. En de nieuw ontstane parochie wil ook het kind Jezus dragen en daarmee het evangelie uitdragen over het waterrijk gebied waarin zij parochie is. Op deze site vindt u allerlei informatie over onze parochie en maakt u kennis met de organisatie en alles waar onze parochie voor staat. Pastores, parochiebestuur, liturgie, diaconie, locaties en de werkgroepen en koren; u kunt het hier allemaal vinden.

Deze website is echter niet ons enige communicatiemiddel. Ons parochieblad “Christoffel” komt 10 x per jaar uit en kunt u ook inzien op onze site.

Wij hopen dat dit alles u aanspreekt en inspireert.
En …. mocht u in de buurt zijn: u bent van harte welkom!

Het Parochiebestuur

 

Links:

Inspiratie voor iedereen. Geloof, lifestyle en media uit katholiek Nederland.De grootste rooms-katholieke website in de Benelux met nieuws en achtergronden over katholiek geloof, cultuur en mediazaken.
Katholiek.nl startte in 2001 onder de naam Isidorusweb en is is toegewijd aan Isidorus van Sevilla, kerkleraar en de patroonheilige van het internet. De website is een uitgave van de stichting Religie & Media en werkt onafhankelijk van de Kerkprovincie en bisdommen.

Het Ariënsinstituut is de laatste jaren vooral bekend geworden als de eigen priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht.
Priesters zijn onmisbaar voor de Kerk en we blijven investeren in het ondersteunen van priesterroepingen en studie en vorming van priesterkandidaten.

Daarnaast biedt het Ariënsinstituut vanaf 1 september 2018 ook opleidingen aan voor vrijwillige medewerkers, die in toenemende mate medeverantwoordelijkheid zullen dragen voor catechese, caritas en diaconie in onze parochies: onbezoldigde permanente diakens, catecheten en diaconaal assistenten.

Op pelgrimage gaan is tegenwoordig heel populair. Een groot deel van de bevolking doet dit al eeuwen. De Mariabedevaart naar Kevelear wordt sinds 1779 georganiseerd.

op www.broederschap-kevelaer-zwolle-eo.nl leest u meer over de bedevaart Kevelear.